Profesinis orientavimas - Likimo draugai

Logo
KAUNO KLUBUI "LIKIMO DRAUGAI" - 20 METŲ, BET TAI TIK PRADŽIA
Mūsų projektinę veiklą finansuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Kauno miesto savivaldybė
Kaunas
NRD
Aromika
cemety
lonas
Dzukijos BF
Go to content
Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Mūsų tikslas yra padėti neįgaliems asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką). Teikiame profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, kurios padeda įgyti karjeros kompetencijų ir pažinti darbo rinką. Mes siekiame, jog negalią turintys asmenys pažintų savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera, pažintų profesijų įvairovę bei kaitą, ugdytų pozityvią nuostatą mokymosi ir karjeros atžvilgiu.
Copyright (c) 2005-2021 Kauno klubas "Likimo draugai"    designed by Rita N
Back to content