Archyvas 2023 m - Likimo draugai

KAUNO KLUBUI "LIKIMO DRAUGAI" - 20 METŲ, BET TAI TIK PRADŽIA
Mūsų projektinę veiklą finansuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Kauno miesto savivaldybė
Kaunas
NRD
cosmoway
Esfa
Likimo draugai
Go to content
2023-09-22
Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste
Paveikslelis
Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“
Lietuvoje vis stiprėja požiūris į neįgalų asmenį, kuriuo akcentuojamas asmens su negalia aktyvumas, matomumas atviroje bendruomenėje bei suprantama, kad neįgalumas yra tik socialinių sąveikų procesas ir rezultatas.
Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais socialinės globos centru "Vija", asociacija Kauno "Arkos" bendruomenė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kauno viltis", Kauno klubu "Likimo draugai" ir VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" sieks išspręsti pagrindinę projekto problemą - Kauno mieste nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, jo poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Kauno mieste bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų pasiūla yra maža ir neatitinka paklausos, atitinkamai nėra sukurta tokių paslaugų infrastruktūra.
Projekto tikslas - sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, prieinamumą Kauno mieste.
Projekto metu planuojama sukurti bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūrą Kauno mieste: įsigyti gyvenamuosius namus su žemės sklypais grupinio gyvenimo namų įrengimui (20 vietų neįgaliesiems), įsigyti patalpas dienos užimtumo centrų ir socialinių dirbtuvių veiklai (90 vietų neįgaliesiems).
Sukūrus infrastruktūrą, numatoma neįgaliuosius įveiklinti, įrengiant odos dirbinių, muilo gamybos dirbtuves. Neįgalieji turės galimybę lankstyti popierines dėžutes, skirtas įpakuoti namų kvapams, o vienam iš centrų įsigijus autobusiuką – sezono metu teikti aplinkos tvarkymo, žolės pjovimo paslaugas.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12-16.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-12-31.
Projekto biudžetas – apie 1,26 mln. eurų su PVM.
Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
2023-08-28
2023 m. rugpjūčio 15-18 dienomis, 9 mūsų organizacijos nariai jau tradiciškai praleido Palangos savarankiškumo stovykloje. Čia ne tik lepinomės gamtos teikiamais malonumais, bet ir stiprinome savo, kaip bendruomenės narių, savarankiško gyvenimo įgūdžius ir taip pat gebėjimo bendradarbiauti ir dalintis pagalba vieni kitiems bendruomenėje įgūdžius.
Palanga_2023_02
Palanga_2023_1
2023-08-01
Liepos 28d. būrelis mūsų lankytojų vyko į mūsų organizacijos draugų Danutės ir Valdo sodybą, įsikūrusią greta Zapyškio. Gražų penktadienio vakarą praleidome prie laužo, gėrėdamiesi puikia gamta, vaišindamiesi ant laužo keptu maistu, kalbėdamiesi dvasingumo temomis.
Zapyskis2
Zapyskis1
2023-07-13
Liepos 12 d. musų organizacijos nariai, lydimi kunigo emerito Domo bei vienuolio pranciškono brolio Bernardo aplankė pranciškonų vienuolyną, dalyvavo Šv.Mišiose, bei turėjo galimybę pabendrauti su dvasiškiais kiekvienam asmeniškai ir mums, kaip bendruomenei, rūpimais klausimais.
2023-07-13
Liepos 11 dieną mūsų organizacijos lankytojai vyko į kelionę, aplankydami Pakruojo dvarą, Kryžių kalną ir buvusius mūsų lankytojus, gyvenančius Blinstrubiškio grupinio gyvenimo namuose. Vienas iš jų (Almantas) vyko į kelionę kartu su mumis. Pakruojo dvare gėrėjomės gėlių festivalio renginiais bei džiaugėmės pramogomis, o Kryžių kalne turėjome progą susimąstyti apie ne tokius žemiškus dalykus. Ir nors kelionė užtruko 12 valandų, nuovargis mus ne palaužė, bet suteikė sparnus.
Dvaras 2
Dvaras 3
Dvaras 1
Kryziu kalnas 2023
2023-07-03
Šių metų birželio 30 d. klubo patalpose įvyko mūsų visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatytos valdybos ir revizijos komisijų ataskaitos, perrinkta pirmininke Jolanta Stankūnienė ir išrinkta nauja valdyba, kurios nariais tapo Gediminas, Margarita, Edvardas ir Eglė. Taip pat buvo pristatyta revizijos komisijos ataskaita, bei perrinkti jos nariai. Buvo priimti ir pakeitimai Kauno klubo "Likimo draugai" įstatuose. Pabaigoje S.Stankūnienė perskaitė padėkas ir įteikė asmenines dovanėles to nusipelniusiems klubo nariams ir lankytojams.
20230630 2
20230630 1
2023-06-26
Mūsų organizacijos narė Margarita įsitraukė į sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą "Žvelk giliau", kurios tikslas didinti visuomenės narių žinias, keisti nuostatas, susijusias su psichikos sveikata, skatinti tolerantišką elgesį psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patiriančių asmenų ir jų artimųjų atžvilgiu. Vieną pirmųjų renginių Kaune, vykusį 2023-06-10 savo straipsnyje aprašė žurnalistė Skirmantė Javaitytė. Su juo siūlome susipažinti skiltyje "Mes spaudoje".
2023-06-19
Birželio 02 dieną mūsų organizacijos narius aplankė viešnios iš visuomenės higienos centro ir paaiškino mums, kaip teisingai prižiūrėti dantis ir kiekvienam, dalyvavusiam susitikime, padovanojo po elektrinį dantų šepetėlį ir aštuonias keičiamas galvutes jam. Mes buvome maloniai nustebinti dovanomis ir kupini ryžto praktiškai panaudoti visą gautą naudingą informaciją.
Dantu higiena 1
Dantu higiena 2
2023-05-30
2023-06-30 15 val. Kviečiamas visuotinis Kauno klubo "Likimo draugai" narių susirinkimas klubo patalpose Rasytės 10A, Kaunas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos ataskaitos tvirtinimas
2. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas
3. Pirmininko rinkimai
4. Valdybos rinkimai
5. Revizijos komisijos rinkimai
6. Dėl pakeitimų įstatuose
7. Kiti su klubo veikla susiję klausimai
2023-05-29
Š.m. gegužės 22-24 dienomis mūsų vadovė Jolanta Stankūnienė, kartu su 10 kitų Lietuvos atstovų, dalyvavo Europos negalios parlamente, vykusiame Briuselyje, Europarlamento posėdžių salėje. Kartu tame forume dalyvavo ir portalo 15min.lt žurnalistė Ida Mažutaitaitienė. Su jos straipsniu kviečiame susipažinti.
Europarlamentas 1
Europarlamentas 2
15min.lt
 
 
Briuselyje – išskirtinis dėmesys žmonių su negalia klausimams: kaip turi keistis Europa?
 
„Nieko apie mus be mūsų“ – tokiai minčiai pritartų daugybė žmonėms su negalia atstovaujančių organizacijų. Gegužės 23 d. per 700 žmonių su negalia ir jų atstovų susirinko Briuselyje – 5-ajame Europos žmonių su negalia parlamente. Kalbėti, spręsti ir diskutuoti apie tai, ko reikia Europai ir kiekvienai jos šaliai atskirai, kad žmonės su negalia nepatirtų kliūčių ir apribojimų įsitraukdami į bet kokią veiklą – nuo galimybės mokytis, dirbti, dalyvauti kultūriniame gyvenime iki politinio atstovavimo
Manifestas dėl EP rinkimų
Itin svarbiu renginio akcentu tapo tai, kad būtent jame buvo priimtas Europos neįgaliųjų Europos negalios forumo manifestas dėl 2024 m. Europos Parlamento rinkimų. Manifeste pritariama reikalavimui dėl visapusiško dalyvavimo politiniuose procesuose – pradedant teise balsuoti (kuri daugeliui vis dar atimta), galimybe kelti savo kandidatūrą, o baigiant tiesiog prieinamumo priemonėmis, užtikrinančiomis laisvą ir privatų balsavimą. Taip pat daug dėmesio skiriama žmonių su negalia apsaugos, lygybės ir socialumo klausimams. Europos neįgaliųjų forumo pirmininkas Yannis Vardakastanis pabrėžė, kad neįgalią turintieji nori ir turi būti visateisiai ES piliečiai, todėl šiuo klausimu turi būti daroma viskas, kas įmanoma, o Europos neįgaliųjų parlamentas, kur susirenka toks didžiulis skaičius atstovų – puiki terpė svarstyti, inicijuoti reikalingus pokyčius: „Valia aiški: ES institucijos turi užtikrinti, kad mes galėtume dalyvauti demokratiniame procese ir mus formuojančioje politikoje. Kartu turime sukurti įtraukią Europą.“
Pabrėžtini 5 esminiai manifesto aspektai:
1.   Užtikrinti neįgaliųjų dalyvavimą politiniame ir viešajame ES gyvenime;
2.   Įgyvendinti neįgaliųjų lygybės sąjungą, kurios esminis principas – Žmogaus teisių konvencija;
3.   Tapti socialesne Europa;
4.   Sudaryti sąlygas laisvam žmonių su negalia judėjimui Europoje;
5.   Apsaugoti neįgaliuosius Europoje ir už jos ribų.
 
Priimtame manifeste išdėstyti pagrindiniai žmonių su negalia prioritetai, kuriuos turi įgyvendinti Europos Sąjungos institucijos.
 Iššūkiai Lietuvoje
Europos negalios forume dalyvavo Lietuvos negalios organizacijų forumo surinkta delegacija, kurią sudarė skirtingų negalių atstovai.
Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė pastebi, kad Manifestas yra negalios politikos gairės ne tik Europos Sąjungai, bet ir valstybėms narėms, kurios susiduria su daugybe iššūkių įgyvendindamos žmonių su negalia teises.
„Žmonių su negalia poreikių užtikrinimas turi tapti kiekvienos valstybės įstaigos ir net privačios organizacijos reikalas. Kaip įpratome galvoti apie lyčių balansą, taip turime įprasti galvoti ir apie atvirumą žmonėms su negalia. Kiekviena fizinė erdvė ir paslauga turi būti įvertinta iš žmonių su negalia perspektyvos, įtraukiant pačius žmones su negalia. Būtent apie tai kalba manifestas, išsamiai pateikdamas prioritetines veiklos sritis ir būdus jose veikti“.
Pasak Dovilės Juodkaitės, yra sričių, kuriose Lietuva gali pasidalinti gerąja patirtimi su Europos partneriais: „2018 metais mums pavyko laimėti strateginę bylą dėl rinkimų prieinamumo, kuri lėmė reikšmingus pokyčius Lietuvoje – buvo keičiami teisės aktai, apie prieinamumą mokomi rinkimų organizatoriai, užtikrintos galimybės savarankiškai balsuoti neregiams, išaugo prieinamų rinkimų apylinkių skaičius, atsirado prievolė pritaikyti informaciją.“
LNF advokacijos vadovė Simona Aginskaitė vardina sritis, kuriose Lietuvoje reikia postūmio: „Žmonių su negalia skurdo rizikos lygis bei socialinės atskirties rodikliai gerokai viršija ES vidurkį, tai rodo itin prastą žmonių su negalia padėtį, kurią būtina spręsti kompleksiškai. Mes visada pirmiausiai akcentuojame būtinybę steigti savarankiškumą ir dalyvavimą užtikrinančias paslaugas, kurios leistų žmonėms su negalia įgyti išsilavinimą, dirbti atviroje darbo rinkoje. Taip pat užtikrinti medicininę pagalbą, reabilitaciją, reikalingas terapijas. Visgi, vien paslaugos iš skurdo žmonių neištrauks, būtina didinti netekto darbingumo išmokas, kurios dabar yra itin mažos ir, deja, esant žemiems žmonių su negalia dalyvavimo darbo rinkoje rodikliams, jos yra vienintelis ir nepakankamas pragyvenimo šaltinis.“
LNF atstovių teigimu vienas esminių procesų žmonių su negalia įtraukties srityje šiuo metu yra įtraukaus švietimo įgyvendinimas, kuris, trūkstant specialistų, neapsieis be iššūkių, tačiau anot negalios atstovų, tik buvimas drauge nuo pat mažų dienų yra vienintelis kelias į žmonių su negalia lygybę visose srityse.
 Nuo fizinio judėjimo iki moterų teisių
Iššūkių, kuriuos šiandien patiria žmonės su negalia – daugybė, Europos neįgaliųjų parlamente buvo aptarti keli svarbiausi, į ką būtina atsižvelgti artimiausiu metu. Vienas iš esminių klausimų – didinti žmonių su negalia laisvę judėti ES ribose. Svarstytas ES neįgaliojo kortelės, kuri užtikrintų asmens su negalia statuso pripažinimą visose valstybėse narėse ir apimtų ne tik laisvalaikio, kultūros ir sporto įstaigas, bet ir visas specialias paslaugas žmonėms su negalia. Iškeltas Europos prieinamumo agentūros, kuri būtų atsakinga už teisės aktus klausimas, taip pat atkreiptas dėmesys, kad būtina atnaujinti ES Keleivių teisių nuostatus, kurie leistų žmonėms su negalia judėti taip pat laisvai kaip ir kitiems ES piliečiams.
Daug dėmesio skirta ir socialumo klausimams – pradedant nuo žmonių su negalia įtraukimo į švietimo sistemą, bendruomeniškas veiklas bei darbo rinką, nuo verslumo galimybių iki socialinių garantijų.
Paliestas itin svarbus lygybės ir žmonių su negalia apsaugos klausimas. Nuo prieglobsčio prašančių ir nuo karų bėgančių žmonių su negalia iki kovos su stereotipais ir diskriminacija.
Kalbėta apie siekį išlaikyti bendruosius vyrų ir moterų lygybės principus, įskaitant reikalavimą užtikrinti prieinamumą žmonėms su negalia visuose svarbiausiose jų ir valstybės gyvenimo procesuose, eliminuoti visas kliūtis, galinčias kilti asmenims su negalia įsitraukti į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.
 

Žurnalistė Ida Mažutaitienė
2023-04-24
Norime pasidžiaugti tebesitęsiančiu bendradarbiavimu su UAB "Cosmoway". Pradėjome nuo vienos rūšies produkto pakavimo, pamažu įgijome pasitikėjimą ir dabar jau gauname kelių rūšių produktus. Tai suteikia galimybę mūsų lankytojams ne tik ugdyti darbinius įgūdžius, bet ir gauti kompensaciją už patirtas išlaidas, susijusias su šia veikla.
Cosmoway_1
Cosmoway_2
Cosmoway_3
2023-03-31
Mūsų organizacijos nariai, pramogų ir laisvalaikio centre "Oazė", vasario 14 d. šventėme Šv.Valentino dieną ir vasario 28 d. mūsų narės gimtadienį. Maža to, vasario 14 d., prieš boulingą, mes komandiškai padirbėjome. Šiltai kartu praleistas laikas didina bendrystės jausmą ir vienas kito geresnį supratimą.
Boulingas_2
Boulingas_3
Boulingas_1
2023-01-17
Nuvilnijus švenčių maratonui, Kauno klubas "Likimo draugai" atnaujino savo veiklą. Pasikeitus finansavimo tvarkai, visi pageidaujantys lankyti mūsų vykdomas veiklas, prieš atvykdami pas mus, turi kreiptis į seniūniją, pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą, ir parašyti prąšymą socialinės reabilitacijos ir (ar) socialinių įgūdžių ugdymo, atkūrimo ar palaikymo paslaugoms gauti.

Sausio mėnesį klubas dirba nuo 10 iki 14 val.
Visus, neabejingus mūsų organizacijai, raginame prašymus seniūnijoms pateikti per sausio mėn.
Copyright (c) 2005-2023 Kauno klubas "Likimo draugai"    designed by Rita N
Back to content