Teikiamos paslaugos - Likimo draugai

KAUNO KLUBUI "LIKIMO DRAUGAI" - 20 METŲ, BET TAI TIK PRADŽIA
Mūsų projektinę veiklą finansuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Kauno miesto savivaldybė
Kaunas
NRD
cosmoway
Esfa
Likimo draugai
ES
Go to content
Teikiame šias paslaugas
Neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimo ar atkūrimo užsiėmimų metu projekto dalyviai mokomi asmens higienos, savitvarkos, sveikos gyvensenos įgūdžių, namų ruošos darbų, elgesio prie stalo, maisto gamybos, biudžeto planavimo, pažinti ir valdyti savo ligą, skatinant fizinę veiklą gamtoje ir pan.);

Socialinių įgūdžių stiprinimo (užsiėmimų metu projekto dalyviai aptaria įvairias situacijas, kada ir kaip reikia ieškoti pagalbos savipagalbos grupėse, ryšių su artima aplinka užmezgimas ir palaikymas, skatinimas aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime dalyvaujant įvairiuose edukaciniuose ir sociokultūriniuose renginiuose);

Bendrųjų darbinių įgūdžių formavimas, įtvirtinimas ir ugdymas. Neįgalieji ugdo darbinius įgūdžius dirbdami individualiai ir komandoje;

Užimtumas amatų būrelyje, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius;

Saviraiškos užsiėmimai, kuriuose neįgalieji lavina savo meninius dainavimo įgūdžius, mokosi atsipalaiduoti relaksacijos metu, emocijas reikšti per piešimą;

Pavežėjimas /palydėjimas lankantis užimtumo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;

Individuali pagalba sprendžiant asmenines problemas, pažinti ligą, ją valdyti, įveikti kritinę situaciją ir pan;


Copyright (c) 2005-2024 Kauno klubas "Likimo draugai"    designed by Rita N
Back to content