Socialiniai igudziai - Likimo draugai

KAUNO KLUBUI "LIKIMO DRAUGAI" - 20 METŲ, BET TAI TIK PRADŽIA
Mūsų projektinę veiklą finansuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Kauno miesto savivaldybė
Kaunas
NRD
cosmoway
Esfa
Likimo draugai
ES
Go to content
Socialiniai įgūdžiai
Nėra nė vieno klubo nario ar svečio, kuris ateitų į klubą tik kažkokiai konkrečiai veiklai. Kai lankytojų susirenka daugiau, jie bendrauja tarpusavyje pačiomis įvairiausiomis temomis (buitinėmis, fizinės ir dvasinės sveikatos, politinėmis temomis), dalijasi praėjusio savaitgalio įspūdžiais, ar vakarykščių krepšinio varžybų emocijomis, skaito ir aptarinėja spaudos straipsnius, žaidžia stalo žaidimus, naršo internetinėje erdvėje ar tiesiog geria kavą arba arbatą. Taip lavėja lankytojų gebėjimas bendrauti, atsiverti savo likimo žmonėms, o kartu ir padėti vienas kitam, o kartu ir sau.
Savipagalba – tai įvairių problemų sprendimo būdas, pagrįstas asmeninės patirties dalijimusi. Kaip ir kitoje sunkioje situacijoje, mūsų atveju, susirgęs psichikos liga , žmogus jaučiasi vienišas nesuprastas ir nesaugus. Jis gali prarasti viltį gyvenime. Susiklosčius tokiai padėčiai, norisi rasti žmones, kurie buvo arba šiuo metu yra panašioje situacijoje. Į savipagalbos grupes ir susirenka tokie žmonės - likimo draugai. Čia galima pasidalyti savo patirtimi, užjausti vienas kitą ir tokiu būdu sumažinti neigiamas emocijas. Čia galima susipažinti su naujais žmonėmis, susirasti draugų, rasti atsakymus į iškilusius klausimus, diskutuoti įvairiomis temomis. Taigi savipagalbos grupės grindžiamos bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi principais.
Copyright (c) 2005-2024 Kauno klubas "Likimo draugai"    designed by Rita N
Back to content